Miras paylaşımı nasıl yapılır? Mirastan kimler pay alabilir?

miras nedir? miras paylaşımı nasıl oluyor? miras kalınca ne yapmak gerekiyor?

Miras paylaşımı nasıl yapılır? Mirastan kimler pay alabilir? / Miras paylaşımının yapılması ve miras paylaşımının kaç derece yakınınızdan olduğu da önemlidir. Miras Hukuku bakılarak miras paylaşımı yapılır ve kimlerin ne kadar bir pay alacağı belirlenir. Babadan kalan miras paylaşımı, dededen kalan miras nasıl paylaşılır gibi soruların cevapları ise değişiklik gösterecektir.

Eşin yani mirası bırakılan Çocuklar torunlar veya Onların çocukları gibi mirasın diğer kişileri yani mirasçı olanların dörtte biri alınır. Eş miras bırakanın yani ölenin anne veya babası veya onların da çocuklarıyla yani kardeşleri ile birlikte mirasçı olduğunda mirasın yarısını alabilir. miras paylaşımı

miras hukuku

Mirası kimler alabiliyor?

Mirastan pay alabilmek için mirasçının kime bıraktı önemlidir. Burada mirasın tamamını alacak tek kişi vefat eden kişinin eşidir. Eş miras bırakanın yani ölenin annesi veya babası ve onların çocuklarıyla kardeşlerinin olması ile birlikte yarıya bölüşür. Eş miras bırakanın yani ölenin büyükannesi veya büyükbabası olması ve onların çocuklarının da olması yani burada teyze Dayı hala Amcalar mirasın dörtte üçünü alabilir. miras paylaşımı

Kuzenin mirasçı olması mümkün mü?

En önemli miras bölünmesi kısmı eş ve kuzenler arasındaki miras bölümüdür.  Ölen kişinin sağ kalan eşi varsa ve bir de kuzenleri varsa 3. Zümre mirasçıdan olan kişi yani büyükannesi, büyükbabası, hala, teyzesi, dayısı veya amcası gibi daha önceden vefat ettiyse o halde sağ kalan eş mirası tamamını alabiliyor ve kuzenler mirastan pay alamaz. Fakat dayı oğlu, teyze oğlu, amca oğlu gibi yakınlıklar mirası bırakanın vefat ettiğinde sağ kalan bir eşi yoksa buradaki kural değişecek ve mirası alabilecektir. miras paylaşımı

Evlilik dışı olan bir çocuk mirastan pay alabiliyor mu?

Bir mirasçı yasa olmak bakımında çocuğun veya evlilik içinde ya da dışında olmasının bir önemi olmayacaktır. Anne veya soy bağı doğumla kurulduğundan ölen kadın evlilik dışı bir çocuğa sahip olması durumunda da yine mirastan pay alabilir. Baba veya çocuk arasındaki soy bağı mahkeme hükmü ile de tanımlanabilir. Yani baba ile çocuk arasında bir geçerli bir soy bağı varsa bu çocuk mirası alabilir. Eğer burada yasal anlamda bir soy bağı kurulamadı ise vasiyetname ile miras sözleşmesinde ölümden sonra mirastan bir hak talebi olabilir.

miras paylaşımı
miras paylaşımı

Evlatlık olanlar mirastan pay alabilir mi?

Türkiye hukukundaki evlatlık veya evlat edinen arasında mirasçılık ile ilişkili tek yönlü bir şey söz konusu değildir. Eğer evlat edindiğiniz kişi sizin çocuklarınız gibi bir mirasçı olacak ve yasal bir mirastan pay alacaktır. Bu yüzden evlatlık olanlar rahatlıkla mirastan pay alabilir. miras paylaşımı

Zümrüt sitemiyle pay bölme

Zümrüt sistemiyle mirasçının kime mirası bıraktığına ve bu mirastan yüzde kaç miras alabileceği belli olur. 1. Zümrede çocuklar 2. Kardeşler, baba, anne 3. Dede, nine, dayı, teyze amca, haldır.  Buradaki Zümre sistemi ile miras payları miras bırakanın kime bıraktı ile de alakalıdır. miras paylaşımı

Sonuç olarak mirastan pay almak için öncelikle mirası bırakan kişinin vefat etmesi durumunda eşinin sağ olup olmadığına bakılır ardından eşinin sağ olması durumunda tamamen miras onun hakkıdır. Eş direk mirasın tamamına sahip olabilir.  Fakat eğer ki ölümden sonra eş yaşamıyor veya yoksa buradaki miras pay edilir. Buradaki pay sistemi çocuklardan başlayarak devam eder. Miras paylaşımı yapılması ve pay edilmesi durumu için bir hukuk bürosundan veya bir avukat yardımı ile kendi durumunuza anlatarak Miras ve pay paylaşımını nasıl olacağını daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

nerede bu paralar 785669 5

miras bırakan
eşi miras
evlilik dışında
mirasçı olarak
miras bırakanın ölümü
eşi hayatta
miras paylaşımında
söz konusuysa
atanmış mirasçılara
kişinin mirası
mirasçılık belgesi
mal varlığının
zümrede mirasçı
mirasçı olurlar
mirasçı varsa
annem ve babamla
mal paylaşımı
miras hakkı
mirasçıların miras

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu